Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi; uygulamaya konulmuş olan, işletmelerde iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli uygulamasını 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında akredite edilmiş yetki belgeleri ile yurtiçi ve yurt dışında konuşlandırılmış organizasyon yapısıyla sunmaktayız.

NEDEN MİRAY RİSK ?
 • İş Güvenliği Uzmanları İstihdamı

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işletmelerde ve işyerlerinde zorunlu olan ÇSGB sertifikalı A, B, C grubu İş Güvenliği Uzmanlığı hizmetleri sunmaktayız.

 • İşyeri Hekimi Ve Sağlık Personeli Hizmeti

  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işletmelerde ve işyerlerinde zorunlu olan ÇSGB sertifikalı İş yeri Hekimi ve diğer sağlık personeli hizmetleri sunmaktayız.

 • Danışmanlık Hizmeti

  İşyerlerinizde tehlike sınıfınıza ve çalışma koşullarınıza göre belirlenecek sağlık tetkikleri ve raporları uzman iş yeri hekim, sağlık personeli ve gezici sağlık araçlarımız vasıtasıyla işyerinizde gerçekleştirmekteyiz.

 • Acil Durum Ve Yangın Hizmetleri

  İlk yardım, acil tıbbi yardım müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, profesyonel yaklaşımımızla işyerinizde güvenli çalışma ortamı oluşturulması sağlanacaktır.

 • Risk Analizi ve Değerlendirilmesi

  İş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

  Uzman kadromuz tarafından hazırlanan slaytlı gösterimli, videolu eğitimlerimiz, uzmanlarımız tarafından işe başlamadan önce iş ekipmanı değişikliğinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde sınıflarımızda ve işyerlerinizde gerçekleştirilmekteyiz.

HABERLER & DUYURULAR
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (Osgb) Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliği ile tanımlanmış; en son yasal düzenlemelere göre 1 işçinin dahi çalıştığı sanayiden sayılan ve sayılmayan her türlü iş yerine; iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sağlayan kuruluşlardır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Tebliği” 25 Kasım 2009 tarih ve 27417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

Yasal olarak; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, İşyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini vermek üzere kurulmuş, mevzuatın gerektirdiği fiziki ve tıbbi donanıma sahip, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin (İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin) oluşturduğu özel kuruluşlar” şeklinde tanımlanmaktadır. Daha detaylı bilgi almak için tıklayın...